Portál služby občanům se na státní správu a poskytování informací občanům dívá trochu jinak a to z pohledu služeb, které může občanům nabídnout. Pomocí těchto služeb efektivně napomáhá zvládat různé životní situace které občané, tedy uživatelé tohoto webu, řeší nejčastěji.

Hlavní nabídka

RODINA

PRÁCE

VZDĚLÁNÍ

DANĚ, POPLATKY

PRÁVO A ZÁKONY

BEZPEČNOST

DOKLADY

DOPRAVA

KULTURA

Novinky v této sekci
s postupným doplňováním informací na tomto serveru se čím dál více začína projevovat provázanost jednotlivých částí, zejména pak nalézání souvislostí služeb s vazbami na konkrétní životní situace. V tomto duchu budeme v rozvoji webu nadále pokračovat.


Nápady pro zlepšení vašich služeb posílejte na adresu: napady@p-so.cz

SVATEBNÍ OBŘAD

VŠE, CO O SVATBĚ POTŘEBUJETE VĚDĚT A NA CO NESMÍTE ZAPOMENOUT

svatbaNež řekněte své „ano“ budete muset zařídit několik věcí. Můžete využít našeho průvodce svatebním obřadem, který vás krok za krokem bude informovat na co si dát pozor a jeké požadavky musíte splňovat. Jednou z nejdůležitějších věcí je mít v pořádku doklady a ...

ADOPTIVNÍ PÉČE

PROJEKT NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

rodinaNáhradní výchovná péče – forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině – nejčastější formou je ústavní péče (kojenecké ústavy, dětské domovy), kde je dítě vychováváno až do své dospělosti. Náhradní rodinná péče (NRP) – forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno “náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména osvojení (adopce) a pěstounská péče. Osvojení (adopce) - je státem garantovaný a zákonem ošetřený druh náhradní rodinné péče, ...

MATRIČNÍ SLUŽBY

VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ A DALŠÍ SLUŽBY

matrika Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed-zvláštní matrika. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. ...

Tísňová linka 112 - pro koho je určena, jak postupovat...

Živelné pohromy - co dělat v krizových situacích...

Odpad - a jeho dopad na životní prostředí...

Související témata

bydleníbydlení v současné době je řešení bydlení, zejména mladých párů, velmi komplikované ...
společné zdanění manželůspolečné zdanění manželů. Čím rozdílnější příjmy manželů jsou, tím je výhodnější...
zdravotnictvízdravotní péče aby rodina správně fungovala, je třeba aby byla 'zdravá'...
dokladyvydání dokladů občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas...
zápisy do škol

Komerční zóna